EDUCATION

EDUCATION

With Rich Training Contents

With its academic education staff, it organizes trainings in the well-equipped education classes, in accordance with laws and international standards, which also evaluate and improve individual demands as well as corporate trainings.

In addition to the basic trainings which are important in terms of establishing occupational health and safety awareness, trainings are given in technical and theoretical subjects that will contribute to the professional life experience. It continues its services with its growing education staff and expanding education fields.

 OUR EDUCATION PROGRAMS

CLICK FOR DETAILS

NEBOSH IGC (İngilizce)

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına dayanan risk yönetimi ve uygulamalarını açıklamayı ve katılımcıların güvenlik kültürünü ve yetkinliğini uluslararası bir düzeye daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:
İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm bireyler, kendilerini uluslararası düzeyde geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm katılımcılar.
__________________________

NEBOSH ICC (İngilizce)

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, Uluslararası Çalışma Örgütü normlarına dayanan risk yönetimi ve uygulamalarını açıklamayı ve katılımcıların güvenlik kültürünü ve yetkinliğini uluslararası bir düzeye daha da geliştirmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm bireyler, kendilerini uluslararası düzeyde geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm katılımcılar.
__________________________

NEBOSH ITC PETROL VE GAZ (İngilizce)

EĞİTİMİN AMACI:
NEBOSH Uluslararası Petrol ve Gaz Operasyonel Teknik Sertifika Kursu, uluslararası endüstriyel standartlara, yönetim sistemlerine, işyeri sağlık ve güvenliği, kara ve denizdeki risk yönetimine ilişkin şartlara uygun olarak yapılmaktadır. Katılımcılara etkin güvenlik ve süreç hakkında bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırılmaktadır. Petrol ve gaz şirketlerinin faaliyet alanlarında güvenlik uygulamalarını içermektedir.

HEDEF KİTLE: İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ve yöneticileri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm bireyler, kendilerini uluslararası düzeyde geliştirmeye ihtiyaç duyan tüm katılımcılar.
__________________________

IOSH WORKING SAFELY (Türkçe / İngilizce)

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcıların İSG bağlılıklarını teşvik ederken, katılımcılara riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak için iyi bir sağlık ve güvenlik kültürü oluşturmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: IOSH’a ilgi duyan her seviyeden çalışan katılabilir.
__________________________

IOSH MANAGING SAFELY (Türkçe / İngilizce)

EĞİTİMİN AMACI:
“İş Sağlığı ve Güvenliği”; bireyler ve kuruluşlar için öngörülebilir zararları önleyen daha iyi bir çalışma ortamını teşvik etmek içindir. Eğitim; iş sağlığı ve güvenliğinin etkin bir şekilde yönetilmesini, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak ve İSG alanındaki eğitim eksikliğini ortadan kaldırmaya özen göstererek yöneticilerin katılımını hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: IOSH’a ilgi duyan tüm yöneticiler katılabilir.
__________________________

ISO 45001 TEMEL İÇ DENETÇİ BİLGİLENDİRME

EĞİTİMİEĞİTİMİN AMACI:
Kavramlar, tanımlar, yasalar ve mevzuat hakkında bilgilendirme yapılır. İş sağlığı ve güvenliği sisteminin değerlendirilir. Belgelendirme kuruluşlarının rolü, ISO 45001'in analizi, risk değerlendirme prosesi ve sistem dokümantasyonu anlatılır.Denetimlerle ilgili detaylı bilgilendirme, uygunsuzlukların raporlanmasının yanı sıra belgelendirme ve akreditasyon bilgilendirmesi yapılır. Pratik çalışmalar ile eğitim desteklenir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 45001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, standart şartları, risk değerlendirme, dokümantasyon, ISO 9001 ve ISO 14001 ile ilişkilendirme (entegrasyon), acil durum planları, kanun ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirme yapılır.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin doküman yapısı, el kitabı, prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler, ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar, dokümanların dağıtımı ve kontrolü anlatılır. Örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 14001 TEMEL İÇ DENETÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
ISO 14001 Standardı Maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması, standardın tanıtımı, çevre risk değerlendirme prosesi, sistem dokümantasyonu, denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları anlatılır. Denetçi/baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri, denetim planlama raporlanması, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme yapılır. Pratik çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 14001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çevre konularının gelişimi, genel bilgiler, çevre yönetim standartlarının gelişimi ve mevcut durumuna kadar olan geçmişi hakkında bilgilendirme yapılır. Çevre yönetim sistemi standardının ana unsurları, kalite yönetim sistemi standartları ile bağlantısı, tehlikeli maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren çevre mevzuatı, uluslararası çevre kanunları, bölgesel ve yerel mevzuat, önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yöntemlerin belirlenmesi irdelenir. Çevre yönetim sisteminin doküman yapısı, çevre el kitabı-prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler, ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar ve bu dokümanların dağıtımı ve kontrolü hakkında bilgilendirme yapılır.Örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 9001 TEMEL İÇ DENETÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kavramlar, tanımlar, kalite sisteminin değerlendirilmesi, ISO 9001 standart analizi hakkında bilgi verilir. Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları, denetçi/baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri, denetim planlama, denetim ve uygunsuzlukların raporlanması, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme yapılır. Pratik çalışmalar ile eğitim desteklenir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 9001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kalite yönetim prensipleri, standart şartları, risk temelli düşünce, dokümantasyon, entegrasyon ve mevzuat (kanun ve ilgili yönetmelikler) hakkında bilgilendirme yapılır. Kalite yönetim sisteminin doküman yapısı, yönetim sistemleri standartları listesi, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler, ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar ile bu dokümanların dağıtımı ve kontrolü eğitimi verilir. Örnek çalışmalar ile eğitim desteklenir.

HEDEF KİTLE:
Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO TS 18001 TEMEL İÇ DENETÇİ BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kavramlar ve tanımlar (kaza, olay vb.), sağlık ve güvenlik yasaları mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği sisteminin değerlendirilmesi, belgelendirme kuruluşlarının rolü, ISO TS 18001'in analizi ve risk değerlendirme prosesi hakkında bilgi verilir. Sistem dokümantasyonu, denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları, denetçi/baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri, denetim planlama ve uygunsuzlukların raporlanması, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi yapılır. Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme ile birlikte pratik çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO TS 18001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İş sağlığı ve güvenliği hakkında temel bilgiler, standart şartları, risk değerlendirme, dokümantasyon, TS 18001, TS 18002 ve ILO-OSH İş güvenliği ve sağlığı yönetim sistemleri kılavuzuyla eşleştirme (entegrasyon), acil durum planları ve mevzuat (kanun ve ilgili yönetmelikler) hakkında bilgilendirme yapılır. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin doküman yapısı, iş sağlığı ve güvenliği el kitabı-prosedürler, destek dokümanlar (talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.), hedefler ve ihtiyaç duyulan diğer dokümanlar, bu dökümanların dağıtımı ve kontrolü hakkında bilgiler paylaşıldıktan sonra örnek çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE:
Beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

ISO 22000 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
ISO 22000 Standardı maddelerinin tetkik görevlisi gözüyle yorumlanması, standardın tanıtımı, gıdada kritik kontrol nokta değerlendirme prosesi, sistem dokümantasyonu, denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları anlatılır. Denetçi/baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri, denetim planlama raporlanması, düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme yapılır. Pratik çalışmalar ile eğitim zenginleştirilir.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka
__________________________

ISO 27001 TEMEL BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Tetkik, tüm yönetim sistemlerinin başarısı için kritiktir. Bu nedenle, ağır sorumlulukları, zorlu engelleri ve karmaşık problemleri beraberinde taşır. Bu 5 günlük yoğunlaştırılmış eğitim, BGYS tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmektedir. Ayrıca katılımcıları, belgelendirme için çalışan kişilere pratik yardım ve bilgiler verebilmeleri için yetkilendirir ve 2.taraf tetkiklerin (tedarikçi ve taşeronlar) yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri sağlar. Bu eğitimde amaç, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) tetkikçilerini bir Tetkik Planını yönetmek, planlamak, idare etmek ve uygulamak üzere yetiştirmek ve katılımcılara BGYS standardı hakkında ve sistemin tüm maddeleri için genel bilgilendirme yapmak, uygulamanın gerçekleştirilmesi ve sistemin kurulması için örneklerle açıklayıcı bilgiler sunmaktır.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka

ASBEST İLE EMNİYETLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcılara, asbest ile çalışırken ve/veya yıkım, söküm, tamir ve bakım işleri sırasında asbest içeren işyerlerinde alınması gereken tedbirleri, tehlikeleri ve riskleri açıklamaktadır. Özellikle bu işlerden sorumlu yöneticilerin, müdür ve mühendislerin alması gereken güvenlik önlemleri hakkında gerekli bilgi ve deneyimi sağlamayı hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: Asbest ile uğraşan veya maruz kalma ihtimali olan; işletme müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çevre uzmanları ve çalışanları kapsamaktadır.
__________________________

ENDÜSTRİYEL SAHALARDA TRAFİK VE YAYA YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülü, kazaları ve olumsuz olayları önlemek için katılımcılara endüstriyel trafik ve yaya yönetim sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Tesis trafik yöneticileri, trafik sorumluları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
__________________________

ENDÜSTRİYEL ÜRETİMDE İSG EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcılara, veriye dayalı sistematik bir yaklaşımla, tehlikeye yol açmadan önce bu etkileri azaltarak, kurumsal hedeflere ulaşmalarını engelleyebilecek potansiyel risklerin etkilerini yönetmeyi öğretmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: SEÇ departmanı yöneticileri, İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, çevre mühendisleri, SEÇ personeli, orta seviye yöneticiler, proje yöneticileri, kalite yönetim sistemi temsilcileri, SEÇ teknisyenleri.
__________________________

ENDÜSTRİYEL HİJYEN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülü, sürdürülebilir işyeri hijyen koşullarının gereklilikleri hakkında ayrıntılı bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Katılımcı hedef kitle için ön koşul yoktur.
__________________________

GÜVENLİ MANLIFT KULLANIMI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Yüksekte emniyetli çalışmalar hakkında bilgilendirmek, manlift kullanımında iş güvenliği kurallarına uyarak ramak kala ve iş kazalarını önlemek, günlük kontrollerin nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi aktararak büyük arızaların önüne geçmek

HEDEF KİTLE: işi gereği yoğun manlift operasyonları yapmak zorunda olan, çalışanlarının manlift kullanma belgesi olmasına rağmen fabrika, şantiye vb.. İçinde uyulması gereken iş güvenlik kurallarına azami dikkati ve özeni göstermeyen ve bu nedenle çok sayıda önemli ramak kala vakası atlatan firmalar
__________________________

LABORATUVAR EMNİYETİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülü, katılımcılara temel laboratuar kuralları hakkında bilgi sağlamayı, bir güvenlik kültürü oluşturmayı ve / veya tehlikeli çalışma ortamlarında olası riskleri en aza indirmeyi amaçlar.

HEDEF KİTLE: Tüm laboratuvar çalışanları.
__________________________

YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA

EĞİTİMİN AMACI:
15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları hakkında yönetmeliğe göre, yüksekte çalışanlara, oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile güvenli çalışma yöntemleri konularında bilgi ve becerilerin artırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Yüksekte çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.
__________________________

YÜKSEKTEN KURTARMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI: Y
üksekte çalışma ortamlarında, acil durum planı doğrultusunda kurtarma yapabilecek kişilere yasal mevzuat, acil durum eylem planı ve ilk yardım prosedürleri doğrultusunda kazazedeye yaklaşım ve müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

HEDEF KİTLE: Yüksekte çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.
__________________________

KAPALI ALANLARDA GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkabilecek muhtemel riskler ve bunlara karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemleri hakkında bilgi ve beceri kazandırılır.

HEDEF KİTLE: Kapalı alanda çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.
__________________________

KAPALI ALANDAN KURTARMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kapalı alanda çalışma ortamlarında, acil durum planı doğrultusunda kurtarma yapabilecek kişilerin yasal mevzuat, acil durum eylem planı ve ilk yardım prosedürleri doğrultusunda kazazedeye yaklaşım ve müdahale konuları teorik ve uygulamalı olarak öğretilir.

HEDEF KİTLE: Kapalı alanda çalışma yapan çalışanlar, İSG Profesyonelleri.
__________________________

İSKELE KURULUMU VE SÖKÜMÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İlgili standart ve teknik değerlendirmelerle iskelelerin uygunluğunun tespit edilerek, emniyetli bir şekilde kurulması ve sökülmesi ile ilgili bilgi verilir. İskele kurulumu ve sökümü eğitimlerimiz, teorik ve uygulamalı olarak verilir. Bu eğitimimizle, yapı işlerinde görevli çalışanların yürüttükleri faaliyetlerde ortaya çıkan alınması gereken tedbirler ile ilgili yeterlilik kazandırmak amaçlanır.

HEDEF KİTLE: Saha süpervizörleri, kurulum veya söküm yapacak olan iskele teknik personelleri, iskele kurulumu ve sökümü yapacak çalışanlar, iskele ile yapılan çalışmaları denetleyecek olan inşaat mühendisleri, makine mühendisleri ve teknikerleri.
__________________________

İSKELE KONTROLÖRLÜĞÜ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
İskelelerin emniyetli bir şekilde kurulup kurulmadığını ve kullanımda olan iskelelerin ilgili standart ve teknik literatüre uygun olup olmadığını kontrol edecek kişilerin eğitimi ve bilinçlendirilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu eğitimimizle, iskele kurulumunda görev yapan personele iskele kurulum, söküm ve denetim süreçlerinde dikkat edilmesi gereken teknik konularda yetkinlik kazandırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İskele kurulumu yapacak kişiler, iskele denetimi yapacak iş güvenliği uzmanları, teknik çalışanlar ve mühendisler.
__________________________

İŞARETÇİ SAPANCI

EĞİTİMİN AMACI:
Sahada kaldırma operasyonlarında çalışmanın doğası gereği ortaya çıkan risklerin, doğru şekilde belirlenerek gerekli güvenlik tedbirlerin alınması, doğru sapan seçimi, işaret dili becerisi kazandırılması (teorik ve pratik)

HEDEF KİTLE: Yükleme, indirme işi yapan tüm çalışanlar, iş güvenlik uzmanları
__________________________

GÜVENLİ FORKLİFT KULLANIMI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Forklift kullanımında iş güvenliği kurallarına uyarak ramak kala ve iş kazalarını önlemek, günlük kontrollerin nasıl yapılacağı konusunda detaylı bilgi aktararak büyük arızaların önüne geçmek

HEDEF KİTLE: İşi gereği yoğun forklift operasyonları yapmak zorunda olan, çalışanlarının forklift kullanma belgesi olmasına rağmen fabrika, şantiye vb. içinde uyulması gereken iş güvenlik kurallarına azami dikkati ve özeni göstermeyen ve bu nedenle çok sayıda önemli ramak kala vakası atlatan, gerekli bakım organizasyonu eksikliği sonucu çok fazla arıza sebebi ile forkliftlerinin işte kalma süreleri düşen, verimsiz çalışan firmalar

ACİL MÜDAHALE, KRİZ YÖNETİMİ VE İŞ SÜREKLİLİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitimin katılımcıları operasyonların sürdürülebilirliğini sağlamak, kayıpları asgari düzeyde tutmak ve ortaya çıkan her türlü yıkıcı olaydan sonra krizin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak için temel bilgi ve becerileri edinmeyi hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:
Yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, insan kaynakları müdürleri, acil durum müdahalesi ve kriz yönetimi ekibi yöneticileri.
__________________________

UCUZ ATLATILAN KAZA RAPORLAMA, KAZA OLAY YERİ İNCELEME, KÖK NEDEN ANALİZ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Ucuz atlatılan kaza, olay inceleme, kök neden analizi konularında bilgi verilerek bunların raporlarının tutulmasının, işyerine kazandırdıkları ve kaza önlemedeki rolü anlatılır.

HEDEF KİTLE: İş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, yöneticiler ve beyaz yaka çalışanlar.
__________________________

PROSES GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Proses güvenliği ve kültürü ile BEKRA, HAZOP gibi konular açılır. En çok yapılan hatalar ve yaşanmış kazalar, Bhopal kazası dahil anlatılır.

HEDEF KİTLE: Beyaz yaka.
__________________________

ATIK YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcılara dünyanın ekosistemi, kontrolsüz sanayileşme, dengeleme ihtiyacı ve atık yönetimi ilkeleri hakkında bilgi vererek, atık yönetiminin önemi konusunda farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE:
İşletme müdürleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, çevre uzmanları ve çalışanları kapsamaktadır.
__________________________

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ VE ETKİN İSG YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, her bir katılımcının iş güvenliği hakkında genel bilgi edinmesini, iş yerlerinde kendi sorumluluklarını öğrenmesini, güvenli çalışma becerisini kazanmasını, iş yerlerinde güvenli ortamlar ve sistemler kurmayı öğrenmesini ve önleme konusunda bilgi edinmeyi amaçlar. İş kazalarından kaynaklanan kayıpların oranları ile gerçekçi mukayeseler sağlar.

HEDEF KİTLE: Yöneticiler, denetçiler, takım liderleri, yönetim sistemi temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
__________________________

ERGONOMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcılara “Ergonomi” kavramı ve ergonomik bir ortam yaratma konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: Üst düzey yöneticiler, direktörler, yönetim kurulu üyeleri, proje yöneticileri, bölüm yöneticileri, koordinatörler.
__________________________

ÇALIŞMA İZİN SİSTEMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcılara yüksek riskleri kontrol etmek ve etkili bir sistemi sürdürmek için çalışma izin sistemini uygulayabilmek için gerekli bilgileri vermekte ve eğitim sırasında katılımcıların bu konuda yeteneklerini sergiletmeyi amaçlamaktadır.nYüksekte yürütülen işler, kaldırma işleri, elektrik işleri, kapalı alanlarda yürütülen çalışmalar, sıcak işler ve benzeri riskli faaliyetler bu eğitimin kapsamındadır.

HEDEF KİTLE: Üst düzey yöneticiler, direktörler, yönetim kurulu üyeleri, proje yöneticileri, bölüm yöneticileri, koordinatörler.
__________________________

KİLİTLEME VE ETİKETLEME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Mekanik ve elektriksel bakım çalışmalarını kapsamaktadır. Kilitleme / etiketleme sistemlerinin ilke ve yöntemlerini anlamak, doğru araçları belirlemek enerji verme işlemleri sırasında tehlikeleri kontrol etmek için kullanılır. Uygulamalar hakkında bilgi verilir.

HEDEF KİTLE: Kapalı alanlarda fiziken çalışan ve bu çalışmaları yöneten tüm çalışanlar özellikle bakım personeli, makine operatörleri, yöneticiler, mühendisler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları.
__________________________

TEHLİKE BELİRLEME, RİSK DEĞERLENDİRME TEMEL EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, katılımcıların tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve kontrolü için gerekli bilgi ve beceri kazanmasını; çalışma ortamlarındaki temel tehditleri tespit ederek, kaynağında kontrol edilmesini, risk faktörlerini ve uygulama tekniklerini grup çalışmaları ile anlatmaktadır.

HEDEF KİTLE:
Risk değerlendirme ekipleri, yöneticileri, danışmanları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışanları.
__________________________

RAPEX RİSK DEĞERLENDİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim, katılımcılara RAPEX risk değerlendirmesinde, gerekli bilgi ve yetenekleri sağlamayı, bir ürünün tüketicileri maruz bırakabileceği riskleri belirlemede ve sorun olduğunda, etkili karar almasını hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: Risk değerlendirme ekipleri, yöneticileri, danışmanları ve iş sağlığı ve güvenliği çalışanları.
__________________________

ÇEVRE YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çevre yönetimi hakkında çalışanları bilgilendirmek, farkındalığı arttırmak; ulusal mevzuat ve uluslararası yükümlülükler hakkında bilgi sunmak, bu yükümlülükler kapsamında işletmeye özel proseslerin, teknolojilerin ve tekniklerin kazandırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Beyaz ve mavi yaka çalışanlar.
__________________________

TEHLİKE VE İŞLETİLEBİLİRLİK - HAZOP

EĞİTİMİN AMACI:
Kimyasal işlemlerin yer aldığı proseslerde, tehlikelerin belirlenmesi, mevcut kontrol tedbirlerinin yeterliliğinin sorgulanması, önlemlerin belirlenmesi ve güvenlik yönetiminin oluşturulması için gerekli bilgi ve becerinin kazanımı hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, kimya ve kimya mühendisliği bölümü öğrenci ve mezunları (Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme ve kimyasallarla çalışma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).
__________________________

HATA MODU VE ETKİ ANALİZİ (FMEA)

EĞİTİMİN AMACI:
Üründe veya süreçte olası problemlere (hatalara) neden olacak hususların değerlendirilmesi, problemler ortaya çıkmadan önce tespit edilmesi ve ortaya çıkmasının önlenmesi için gerekli tedbirlerin belirlenmesi için sistematik çalışma yürütülmesine yönelik bilgi ve beceri kazanımı hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İSG Profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, mühendislik bölümü öğrenci ve mezunları (katılımcıların temel düzey risk değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).
__________________________

TEMEL YANGIN EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kurum ve kuruluşlarda görev yapan tüm personelin, kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınları en aza indirgemek ile ilgili bilgi verilir. Yangın yaratan riskler tanımlanır, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimleri gösterilir, yangın anında ki tahliye yöntem ve yolları bilgisi paylaşılır.

HEDEF KİTLE: Firma, kurum ve kuruluşların bünyesinde yer alan tüm personel ve acil müdahale ekibi görevlileri.
__________________________

YANGIN ÖNLEME, KORUNMA VE SÖNDÜRME

EĞİTİMİN AMACI:
Yangın önleme, koruma, söndürme ve etki azaltmaya yönelik yangın güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgi ve becerinin kazanılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İSG Profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, mühendislik bölümü öğrenci ve mezunları, işveren ve çalışanlar (Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).
__________________________

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI HAZIRLAMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
“Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının hazırlanmasının kolaylaştırılması için ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartların uygulanmasına yönelik bilgi ve becerinin kazanımı ve Atex Direktiflerinin (TS EN 60079-10-1 ve TS EN 60079-10-2) uygulamasını öğrenilmesi hedeflenir.

HEDEF KİTLE:
İSG Profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, mühendislik bölümü öğrenci ve mezunları, işveren ve çalışanlar (Katılımcıların temel düzey risk değerlendirme ve kimyasallar çalışma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).
__________________________

PATLAMADAN KORUNMA İLERİ DÜZEY EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereğince hazırlanması gereken patlamadan korunma dokümanının sahaya tatbikinin değerlendirilmesi, izlenmesi, denetlenmesi, güncellenmesi, sürdürülebilirliğinin sağlanması için bilgi ve beceri kazanımı hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İSG profesyonelleri, iş güvenliği uzmanlığı adayları, mühendislik bölümü öğrenci ve mezunları, işveren ve çalışanlar (katılımcıların temel düzey risk değerlendirme ve kimyasallar çalışma hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir).
__________________________

İŞ VE İŞYERİ HİJYENİ

EĞİTİMİN AMACI:
İşyerlerinde çalışma düzeni ve hijyenin sağlanması bilgileri verilir.

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar.
__________________________

VARDİYALI ÇALIŞMA, UYKU VE YORGUNLUK YÖNETİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Vardiyalı çalışılan işyerlerinde, vardiyanın sağlık ve sosyal yaşam üzerine etkileri hakkında bilgi verilir ve bu riskleri azaltmak için gerekli uygulamalar anlatılır.

HEDEF KİTLE: Vardiyalı işyerlerindeki tüm çalışanlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MODÜLER EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Tehlikeli ve çok tehlikeli sahalarda çalışanların iş sağlığı ve güvenliği denetimlerini yapılabilmesi için saha İSG gözetmenlerinin bilgi ve becerilerinin artırılması, tehlike, risklerin tespit edilerek gerekli önlemlerin belirlenmesi ve donanımlarının artırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: İSG Destek Elemanları.
__________________________

TEMEL İLK YARDIMCI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kişilerin bilinçli ve sertifikalı ilk yardımcı olmaları hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Okuma yazma bilen herkes katılabilir.

LİDERLİK EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Eğitim modülü, yönetim liderliği yapan tüm yöneticilere, iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve hedefleri doğrultusunda, sürekli gelişim, yönetim ilkeleri hakkında gerekli bilgileri sağlamayı amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE:
Üst düzey yöneticiler, direktörler, yönetim kurulu üyeleri, proje yöneticileri, bölüm yöneticileri, koordinatörler.
__________________________

DAVRANIŞ ODAKLI İSG LİDERLİK YAKLAŞIMI VE ORGANİZASYONEL İLETİŞİM EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim modülü, katılımcılara organizasyonlardaki karar verici yöneticiler ile çalışanlar arasında ki geçmişten gelen alışılmış İSG kültürünü olumlu yönde geliştirmeyi amaçlamaktadır. Mevcut sistemler ile etkin bir güvenlik kültürü oluşturma, sürdürme ve güvenlik kültürünü bir yaşam felsefesi olarak kabul etme, davranış temelli yönetim ve insan faktörlerini kullanarak kabul etme konusunda gerekli bilgileri sağlamayı hedeflemektedir.

HEDEF KİTLE: Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm çalışanlar.
__________________________

İÇSEL LİDERLİK EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI:
Modern yönetim tekniklerini kişisel yaklaşımımızla karşılaştırarak ve bunları kurumsal kültürümüze uyarlayarak tespit ettiğimiz bilimsel temelli çağdaş teknikleri paylaşmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Üst / orta seviye yöneticileri, takım liderleri.
__________________________

“BAŞARI İÇİN REHBERLİK” EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Ekibinizin katma değeriyle verimli ve etkili performans elde etmesini sağlamak için çağdaş yöntemlerin doğru kullanılması hedeflenmektedir.

HEDEF KİTLE: Üst / orta seviye yöneticileri, takım liderleri.
__________________________

HEDEFLERİN VE ÖNCELİKLERİN YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Montaigne'in söylemiş olduğu üzere, “Hiçbir rüzgar, varış limanını bilmeyenlere yardım edemez (ref: Montaigne “Denemeler”). Bu nedenle, kuruluşunuz için hedefler koyamazsanız, sadece hızlı hareket edersiniz. Rüzgardan azami fayda sağlamak için, bu program “Hedefleri ve amaçları belirleyerek yönetme” prensiplerini anlamak için harika bir fırsat sunmaktadır. Bu program sadece zamanı yönetmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda diğer öncelikleri de sağlayacaktır.

HEDEF KİTLE: Üst / orta seviye yöneticileri, takım liderleri.
__________________________

İLETİŞİM BECERİLERİ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Katılımcının iç ve dış iletişim becerilerini geliştirmeye yardımcı olmak, iletişim engellerini kaldırmak, iletişim konularını ayrıntılı olarak analiz ederek, stres yönetimi için yöntemler geliştirme becerilerinin kazandırılması hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Yoğun iletişim kurması gereken tüm çalışanlar.
__________________________

PERFORMANS MIKNATISI PROGRAMI

EĞİTİMİN AMACI:
Bu eğitim programı öz motivasyon, EQ ve NLP alanlarında gelişme sağlar. Amaç, çalışanların kendi yetkileri ile sorumluluklarının üstesinden gelebilmeleri için farkındalık yaratmaktır.

HEDEF KİTLE: Performans mıknatıs programı ile ilgilenen tüm çalışanlar.
__________________________

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ VE SİNERJİK ÖĞRENİM İÇİN SUNUM YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

EĞİTİMİN AMACI:
Bu program, daha etkili bir eğitim / sunuma ulaşmak için eğitim programlarının / sunumlarının hazırlanması, ekipmanların kullanımı ve tekniklerin kullanımı hakkında iç / dış eğitmenlere bilgi vermeyi amaçlamaktadır.

HEDEF KİTLE: Dahili / harici eğitim veren veya sunum yapan tüm çalışanlar.
__________________________

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ GELİŞTİRME EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Ekibi doğru yönetmek için izlenecek yöntemler ve davranışlar benimsetilir. Yönetim geliştirme becerisi kazandırılır.

HEDEF KİTLE: Müdür ve yönetici pozisyonunda çalışanlar.
__________________________

ETKİLİ İLETİŞİM VE ULUSLARARASI GÖRGÜ KURALLARI

EĞİTİMİN AMACI:
Uluslararası görgü kurallarını profesyonel yaşantıda ve sosyal hayatta uygulanması, saygınlık kazanmak ve işyerinde verimliliği arttırmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Yöneticiler ve tüm çalışanlar.
__________________________

DİJİTAL PAZARLAMA VE DİJİTAL İK

EĞİTİMİN AMACI:
Kurumlarımıza ve mesleki kariyerinde ilerlemek isteyen katılımcılarımıza dijital entegrasyon, iletişim, pazarlama, satış ve inovasyon kavramlarını aşılamak, dijital ağlar aracılığı ile yaratıcı çözümler üretmek ve reklam giderleri tarafında tasarruf sağlamak, güncel bilgiler ışığında evrensel iş dünyası ile uyum sağlanması, içeriğinizde yer alan tüm konularda mesleki gelişim ve ilgilenilmesi ön koşulu ile yetkinlik kazanılması amaçlanmaktadır. Endüstri 4.0 çağında kuruluşların e-dönüşümle beraber verimlilik ve karlılığı arttırarak rekabet gücünü yükseltmek hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği ile ilgilenen tüm çalışanlar.
__________________________

MOTİVASYON ATÖLYELERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Hedeften bağımsız tamamen motivasyon amaçlıdır.

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar.
__________________________

FARKINDALIK ATÖLYELERİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanların gelişim alanları ve güçlü alanlarının farkına vararak amaçlarına, hedeflerine giden yolda kalmalarını sağlamak hedeflenir. Çalışma ve oyunlarla aktarılır.

HEDEF KİTLE: Üst / orta seviye yöneticileri, takım liderleri.
__________________________

KOÇLUK YAKLAŞIMI İLE YÖNETMEK

EĞİTİMİN AMACI:
Yöneticilere koçvari yönetici olmak üzere, etkin dinleme, güçlü soru sorma, yargılamadan iletişim, çalışanın kendini ifade etmesini sağlattırma yetkinliklerini kazandırarak, çatışmaları engellemek, verimliliği ve performansı arttırmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Orta düzey yöneticiler, yönetici adayları, ekip liderleri.
__________________________

KOÇVARİ SATIŞÇILAR

EĞİTİMİN AMACI:
Dinleme, soru sorma, ihtiyacı ortaya çıkarma, itirazlarla başa çıkma, rekabette fark yaratarak, satış performansını arttırmak hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Satış ekipleri, satış becerisine ihtiyaç duyan tüm çalışanlar.
__________________________

STRATEJİ VE HEDEF ODAKLI ÇALIŞMA MODELİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanların stratejik planlama, sonuç odaklı çalışma modelini benimseyerek başarı grafiklerinin yükseltilmesi hedeflenir.

HEDEF KİTLE: Tüm çalışanlar için uygundur. Eğitim, hedef sistemine geçmek isteyen ya da kurduğu sistem içinde istenen sonuca varamayan firmalar için uygundur.
__________________________

ÇALIŞANLARLA ETKİLİ İLETİŞİM METOTLARI GELİŞTİRME VE İŞÇİ PSİKOLOJİSİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Çalışanlara iş tanımları çerçevesinde, işlerini tam ve zamanında yapmaları, güvenli çalışma ortamı yaratmaları konularında, işbirliği içinde bulunulan pozisyonlardaki çalışanlara verilen iletişim eğitimidir. Verimli, güvenli, çatışma ortamından uzak ve sonuç odaklı iş modelinin yaratılması için verilen yoğun içerikli iletişim programıdır. İşçiler ile iletişimi güçlendirmek ve istenen sonuca varılmasını sağlamak temel amaçtır.

HEDEF KİTLE: İşçilerle çalışan, işçileri yöneten, işçilerle iletişime dayalı pozisyonlarda çalışan kişiler ve insan kaynakları için uygundur.
__________________________

KURUM KÜLTÜRÜ VE ŞİRKET AİDİYETİ OLUŞTURMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN AMACI:
Kurumsal bağlılık farkındalığı yaratmak, çalışılan kuruma karşı aidiyet duygusunu yükseltmek, turnover (işten ayrılma) oranlarını düşürmek, şirket bağlılığını ve takım olma, şirket olma, birlikte başarma inancını yükseltmek, motivasyonu sağlamak hedeflenir.

HEDEF KİTLE:
Özellikle iyileştirme odağı gündemde olan firmaların, tüm kademedeki yöneticileri, insan kaynakları ve çalışanları.

Content Area 2

Content Area 3

Content Area 3

Content Area 3

Occupational Health Education

Special trainings...

With the aim of becoming a leader in its field, İzmir Audit and Training Company provides job security supervision and training services for the needs of various projects and enterprises.

We are sure to meet you ...

     Write us your any questions, offers and comments!